Styrelsen  |  Stadgar  |  Årsredovisningar  |  Trivsel

Trivselregler för boende i föreningen

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar för fastigheten och dess kringliggande egendom. Som medlem har du rätten till din egen lägenhet men också skyldigheter gentemot föreningen och dina grannar. För att förtydliga detta har styrelsen sammanställt några ordningsregler som alla medlemmar och hyresgäster ska ta hänsyn till. Ordningsreglerna omfattar också hyresgäster, andrahandshyresgäster, gäster, inneboende och hantverkare.

Aktsamhet

Tänk på att vara aktsam kring föreningens egendom. Alla kostnader för reparationer och underhåll belastar föreningen som helhet och kan påverka din månadskostnad. Om någon skada på egendomen inträffar ska fastighetsskötaren och styrelsen omgående informeras.

Säkerhet

Var noga med att inte lämna dörrar ut ur fastigheten olåsta och släpp inte in okända personer. Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare och var försiktig med eld (se även Brandskydd).

Tvättstugan

Föreningens två tvättstugor är utrustade med bokningstavlor. Ta hänsyn till bokningarna. Om du inte ämndar använda tvättstugan ska din kolv flyttas innan tvättiden startar. Det är inte tillåtet att "ta" någons tvättid oavsett om denna är försenad. Vissa medlemmar har svårt att hinna exakt till de utsatta tvättiderna. Se vidare ordningsregler vid tvättstugorna.

Trapphus, cykel- och barnvagnsförråd

Det är inte tillåtet att ställa sopor, skräp, möbler, barnvagnar eller rollatorer i trapphusen, på garageplatser eller de gemensamma utrymmena. Cyklar ska förvaras i cykelrummen eller i cykelställ vid entréerna.

Endast barnvagnar, rollatorer och rullstolar ska förvaras i det separata barnvagnsförrådet. Om vädret är extremt dåligt och det är svårt att ta sig ner i källaren utifrån, t ex vid snö och is, får rollatorer förvaras i entrén under en begränsad tid förutsatt att de inte står i vägen.

Gård och balkonger

Alla medlemmar har skyldighet att städa undan efter sig och föra bort grillar och dylikt efter att ha använt gården. Föräldrar har skyldighet att tömma gården på leksaker vid dagens slut. Marshaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marshallburkar samt eventuella stearin- och sotfläckar.

Det är inte tillåtet att grilla på balkongerna och uteplatserna.

Det är inte tillåtet att fästa föremål så som blomlådor på utsidan av balkongerna.

Avfallshantering

Ta hänsyn till sopsorteringen i soputrymmet. Det är inte tillåtet att placera grovsopor i eller utanför sopskålen. Alla medlemmar och hyresgäster ansvarar för att själva köra dessa till tippen. Otillåtna grovsopor och möbler skapar ökade kostnader för föreningen som kommer att belasta dig som boende i slutändan.

Störningar

Det går inte alltid att vara tyst och vardagliga aktiviteter och ljud är något boende i flerfamiljshus får leva med men för att alla ska trivas är det viktigt att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som till exempel trapphus och tvättstuga.

Det är inte tillåtet att spela musik eller liknande så att störning uppkommer för boende mellan 22:00 och 07:00 på vardagar samt 23:00 och 10:00 på helger. Det är inte tillåtet att spika eller borra i väggar eller dylikt mellan 22:00 och 07:00 på vardagar samt 22:00 och 10:00 på helger. Undvik störande vattenspolning mellan 23:00 och 06:00 alla dagar.

Andrahandsuthyrning

Kontakta styrelsen i god tid om du tänker hyra ut din bostadsrättslägenhet i andrahand. Vid andrahandsuthyrning ska en skriftlig ansökan ges in till styrelsen. Styrelsen provar därefter grunden för andrahandsuthyrningen. En eventuell andrahandshyresgästs skäl till att få hyra den aktuella lägenheten saknar värde i en sådan bedömning.

Bostadsrättshavaren ska ha goda skäl för att hyra ut sin bostadsrätt i andrahand. Tillståndet begränsas till viss tid, dock maximalt 3 år. Skulle styrelsen inte godkänna en ansökan om uthyrning i andra hand, kan bostadsrättshavaren gå visa och ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Skäl till andrahandsuthyrning kan vara bl a tillfälligt arbete på annan ort, studier på annan ort, utlandstjänstgöring eller sjukdom.

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta styrelsen. Skicka då ett mejl till styrelsen@stjarnehus9.se eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda som du finner framför trappan, i källaren i A-huset. Uppge gärna ett telefonnummer om vi behöver nå dig.

Tillsammans skapar vi ett trivsamt boende!


Skapad 2010-05-27 kl 09:04, Styrelsen
Senast uppdaterad 2010-10-19 kl 10:29