Styrelsen  |  Stadgar  |  Årsredovisningar  |  Trivsel

Styrelsen

På föreningsstämman utser medlemmarna ledamöter till föreningens styrelse. Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant är inom EU bosatt myndig person som är medlem eller tillhör bostadsrättshavares hushåll. Styrelsen som är föreningens verkställande organ har ansvar för det löpande arbetet i föreningen. Ansvaret omfattar att se till så att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta styrelsen. Skicka då ett mejl till styrelsen@stjarnehus9.se eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda som du finner framför trappan, i källaren i A-huset. Uppge gärna ett telefonnummer om vi behöver nå dig.

Styrelsens nuvarande sammansättning


Thomas Larsson
Ledamot

Ulrika Hansson
Ordförande

Suzanne Ranert
Ledamot

Camilla Bunke
Ledamot

Johnny Andersson
Ledamot

Sofia Brånhult
Ledamot