Renoveringar

Planerade

2016

 • Renovering av ytskiktet i garaget.

2016-2017

 • Förprojektering av stamrenoveringen. Detta görs i samråd med medlemmarna.

2018-2020

 • Renovering av tapp- och spillvattenstammar.

Pågående

 • Löpande underhåll/mindre reparationer gör kontinuerligt i samarbete med Stadsbostäder

Avslutade

2015

 • Renovering av ytskiktet till golvbjälklag för garaget

2014

 • Renovering av båda hissarna (nya korgar, motorer och drifter)
 • Uppdaterad underhållsplan för åren 2014-2023

2013

 • Spolning av avloppsstammar
 • Målning av golv i källare och torkrum
 • Iordningsställande av styrelserum

2012

 • Renovering av den gemensamma balkongen

2011

 • Omläggning av tak
 • Renovering av fasaden inklusive vissa balkonger, räcken, ytterdörrar mm
 • Närvarostyrd belysning installerad i garage och på vinden
 • Installation av säkerhetsdörrar
 • Renovering av fläktarna i garaget
 • Renovering av toaletten i källaren

2010

 • Installaton av brandsläckare samt uppmärkning av nödutgångar

Skapad 2015-09-09 kl 12:43, Styrelsen
Senast uppdaterad 2015-09-09 kl 12:50