Karta över Ernst Ahlgrensgatan 2, Ribersborg, Malmö

Närområde

Fastigheten Stjärnehus 9 är belägen i hörnet av Ernst Ahlgrensgatan och Tessins väg i den del av Slottstaden som kallas Ribersborg och som tillhör Västra Innerstadens stadsdel i Malmö. Området består av flerfamiljshus, som i huvudsak byggdes under 1940-1960 talen.

I området finns ett stort och varierat utbud av butiker, verksamheter, restauranger, dagcenter och torghandel. Kollektivtrafiken och cykelvägnätet är väl utbyggda. Ribersborg tillhör Slottstadens församling med St Andreas kyrka som församlingskyrka.

Ribersborg är centralt beläget i Malmö med korta avstånd till Centrum, Västra Hamnen och Limhamn. Området kännetecknas av ett flertal grön- och rekreationsområden samt närheten till Öresund. Ribersborgsstranden, med en flera kilometer lång sandstrand, lockar till bad. Vidare finns bland annat Limhamnsfältet, Slotts- och Kungsparken, Malmöhus slott (med Malmö museum), Tekniska Muséet samt Stadsbiblioteket i närområdet.

Två skolor med undervisning i låg- och mellanstadiet finns; Fridhemsskolan och Ribersborgsskolan. Vidare finns ett flertal daghem, både i kommunal och privat regi.