Vanliga ärenden

Felanmälan ska göras till Stadsbostäder. Till vanliga ärenden hör t ex hissar, tvättstugor, städning av trapphus, snöröjning, skräp vid sopstationen, fel på garageport m m

Service AB Stadsbostäder
Ola Hanssonsgatan 12, 217 59 Malmö
Tel 040-26 73 05 vard. 09.00-09.30, 11.30-12.00, 15.30-16.00

Du kan också skicka in en anmälan via e-post på adressen felanmalan@stadsbostad.se

OBS! Meddela även alltid någon i styrelsen om ärendet.

Akuta ärenden

För ärenden av akut börd som inträffar utanför ordinarie kontorstid ska dessa anmälas till Örestads Industribevakning AB.

Telefon 040-93 12 70

OBS! Meddela även alltid någon i styrelsen om ärendet.

Övriga ärenden

För ärenden som gäller din egen lägenhet kan man kontakta Stadsbostäder gällande dessa. De tar då betalt enligt för närvarande gällande taxa med 450 kr/timme inkl moms. Fakturan ska ställas till ditt namn och även betalas av dig själv.

Telefon 040-12 64 00


Skapad 2010-10-19 kl 15:40, Styrelsen
Senast uppdaterad 2011-10-26 kl 21:13