Bostadsrättsföreningen Stjärnehus 9

Bostadsrättsföreningen

Föreningen bildades 2005 med syftet att förvärva fastigheten och ge de boende möjlighet att själva äga sin lägenhet. Den 10 december 2009 köpte föreningen fastigheten av den tidigare ägaren Svensk Handel Pensionskassa (PKP). Föreningen leds av en styrelse som väljs vid årsmötet. Styrelsen består av 5 ledamöter. För förvaltningen av fastigheten svarar Förvaltnings AB Stadsbostäder i Malmö.

Fastigheten

Fastigheten, med adress Ernst Ahlgrensgatan 2 A & B samt Tessins väg 11, uppfördes 1953 och innehåller 42 bostadslägenheter. Merparten av lägenheterna ägs av bostadsrättsinnehavarna och endast en mindre del är hyresrätter. Vidare finns ett garage med 34 platser samt grönområden runt fastigheten. Fastighetsbeteckningen är Malmö, Stjärnehus 9.

Bostadsytan uppgår till 3695 kvm och tomtarealen är 2215 kvm. Byggnadskroppen, som är sammanbyggd med grannhuset, består av 7 våningar med två portuppgångar.

Varje lägenhet förfogar över förråd i källaren och på vinden. I källaren finns också två stycken tvättstugor med tillhörande separata torkrum samt cykel- och barnvagnsrum. Trapphusen utgörs av trapplöp i terrass, d v s flera nivåer på varje våningsplan.

Uppvärmningen sker med fjärrvärme. Vidare finns kabel-TV (Canal Digital). Direktutgång till garaget finns från bostadshuset. Sopsortering sker utomhus.

Fastigheten är försäkrad och s k ansvarsförsäkring ingår.

Fasaden består av murat tegel och taket är belagt med tegelpannor. Stommen utgörs av gjutna bjälklag med bärande mellanväggar. Fönstren består av 2+1 glas med aluminiumklädda träbågar. Lägenhetsdörrarna är av massivt trä. Gårdsytorna är i huvudsak gräsbelagda med inslag av rabatter.